Unison In Harmony (Harmonieuze Eenstemmigheid) Groot-Brittannië
Tekst en muziek: Jim Boyes, 1994

Sinds hun debuut in 1993 kreeg de groep Coope, Boyes and Simpson meer en meer bekendheid met hun a capella-liederen. Bij ons werden ze opgemerkt in Dranouter. Folk met een boodschap.

Soaring skywards leaping sideways
Do or die words cleave the air
Joy and laughter mornings after
Raise the rafters we don’t care

If the roof’s beyond repair

Raise the rafters raise the rafters
Raise the rafters
We don’t care If the roof’s beyond repair

Sisters brothers
To all others
Let that be our guiding star:
Hearts on fire but
No Messiah
Hear the music from afar
What we sing is what we are

Hear the music
Hear the music
Hear the music from afar
What we sing is what we are

Over hills and over valleys
Over mountains over seas
Nations shall sing unto nations
Untill nations cease to be
Unison in harmony

Snel opstijgend zijwaarts springend
Doorklieven sterke woorden de lucht
Vreugde en plezier de volgende ochtenden
Richt de dakbalken op - ons kan het niet schelen
Als het dak niet meer te redden valt
Richt de dakbalken op – til ze op Til ze op
Ons kan het niet schelen
Als het dak niet meer te redden valt

Zusters broeders
Iedereen en allemaal
Laten we de leidende ster volgen:
Harten in vuur en vlam
Maar geen Messias
Hoor de muziek vanuit de verte
Wat we zingen is wie we zijn

Hoor de muziek
Hoor de muziek
Hoor de muziek vanuit de verte
Wat we zingen is wie we zijn

Over heuvels en over dalen
Over bergen over zeeën
Zullen landen tot andere landen zingen
Tot die landen ophouden te bestaan
Verenigd in harmonie