Bange blanke man
Tekst en muziek: Willem Vermandere

1992: de 11-juliviering op de Brusselse Grote Markt. Toen Willem Vermandere aan zijn optreden begon, probeerden aanhangers van het Vlaams Blok hem het zingen te beletten, eerst met slogans als "Eigen volk eerst", daarna met een fluitkoncert en het gooien van voetzoekers. Vermandere werkte zich door zijn programma heen en beperkte zich voor het overige tot een kort kommentaar: "Gisteren tegen migranten, vandaag tegen andersdenkenden, morgen tegen ..."Het Vlaams Blok liet bij monde van ondervoorzitter Roeland Raes weten dat het optreden van Willem Vermandere een provokatie was en dat de partij bijgevolg haar handen in onschuld wast....(Naar Het Vlaams Blok door Hugo Gijsels).

‘k Zag Turken aan de Schelde, Marokkanen in de stad van Gent
en ‘k hoorde op de markt van Brussel, Algerijnen met een vreemd accent.
In Keulen zag ik Chinezen, magere mannen uit Pakistan,
in Londen Sikhs uit India met nen dikken tulband an.

‘k Zag naakt’ Amazone-Indianen, ‘k zag Crees uit Noord-Canada
en uit Lubumbashi kwam Deda prinses uit zwart Afrika.
‘k Zag Bantoes in ons cafeetje, ‘k zag Zoeloes op den tram,
‘k Zag Tutsi’s dansen en springen en roff’len op den tamtam.

‘k Zag Egyptische matrozen in de haven van Rotterdam,
‘k Zag Portugese Joden in de winkels van Amsterdam,
‘k Zag Inka’s in Oostende, Chilenen op het Brugse Zand.
daar speeld’ een zigeunerorkestje van een volk zonder vaderland.

Al de kinders van moeder eerde op charango en met gamelan,
ze roepen en zingen aan ons deure : doet open bange blanke man