Vegetaciones (Plantengroei) Chili / Griekenland

Tekst: Pablo Neruda, 1950 - Muziek: Mikis Theodorakis, 1975

“Zou het mogelijk zijn om met poëzie mijn medemensen te dienen?” vroeg de Chileense dichter Pablo Neruda zich af. “Kunnen mijn gedichten een deel zijn van de strijd van de mensheid?” Canto General werd zijn antwoord op deze vragen, een atlas die alles in kaart brengt: de flora van zijn land, de daden van historische helden, de nuances van zijn eigen gevoelens, maar vooral het lot van zijn volk.

A las tierras sin nombres y sin numeros
Bajaba el viento
Desde otros dominios
Traia la lluvia hilos celestes
Y el dios de los altares impregnados
Devolvia las flores y las vidas
En la fertilidad crecia el tiempo

El jacaranda elevaba espuma
Hecha de resplandores transmarinos
La araucaria de lanzas erizadas
Era la magnitud contra la nieve
El primordial arbol caoba
Desde su copa destilaba sangre
Y al Sur de los alerces
El arbol trueno el arbol rojo
El arbol de la espina el arbol madre
El ceibo bermellon el arbol caucho
Eran volumen terrenal sonido
Eran territoriales existencias

Un nuevo aroma propagado llenaba
Por los intersticios de la tierra
Las respiraciones convertidas en humo
Y fragancia
El tabaco silvestre alzaba su rosal
De aire imaginario

Naar de gronden zonder naam en zonder getal
Daalde de wind af
Vanuit andere gebieden
Bracht de regen hemelse draden
En de god van de verzadigde altaren
Schonk de bloemen en de levens terug
In de vruchtbaarheid groeide de tijd

De jacaranda joeg schuim
Van overzeese luister de hoogte in
De araucaria met rechtopstaande lansen
Was grootsheid tegen de sneeuw
De oermahonieboom
Scheidde bloed af uit zijn beker
En bezuiden de lariksen
De donderboom de rode boom
De doornboom de moederboom
De vuurlaaiende ceibo de rubberboom
Waren aards volume klank
Waren bestaansgebieden

Een nieuw verbreid parfum vulde
Door de spleten van de aarde
De ademtochten omgevormd tot rook
En geur:
De wilde tabak verhief zijn rozenstruik
Van denkbeeldige lucht