Zing, vecht, lach, bewonder (2018)

Zing, Vecht, Lach en Bewonder

ZVLB '''“Zing, vecht, lach, bewonder”

Traditiegetrouw zingen we liederen uit alle hoeken van de wereld. Maar deze keer brengen we ook werk van artiesten uit ons eigen taalgebied: Wannes Van de Velde, Willem Vermandere, Walter De Buck en Thé Lau...

We lieten ons inspireren door het bekende lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy en hebben ons gericht op de strijd tegen onrecht, op de lach en de traan, op de bewondering voor het mooie in de wereld en, vooral, op datgene wat ons bindt: samen zingen en musiceren.

Met deze cd nemen we je mee op de tocht die vluchtelingen tegen wil en dank moeten afleggen of laten we je wegdromen over een vuurpaard. Soms zijn we weemoedig omwille van verloren land of opstandig tegen oorlog en leed. Dan weer drijven we de spot met de kleren van de keizer. Maar we geloven dat uiteindelijk de liefde alles overwint. In ‘De gebuur’ doen we een warme oproep voor hechte vriendschap en verdraagzaamheid. De wereld is immers toch van iedereen?


Boem Paukeslag (2014)

Boem Paukeslag

Boem Paukeslag Toen de Vlaamse ontvoogdingsstrijd nog een sociale strijd was.

Opname van het live optreden Boem Paukeslag in de Roma (24-25 mei 2013).

Antwerpen 1921. In zijn dichtbundel ‘Bezette Stad’ beschrijft Paul Van Ostaijen op de hem eigen typografische wijze de gruwel van de Eerste Wereldoorlog: bezetting, wanhoop en vertwijfeling. Een maatschappij in zak en as. Europa met moeite rechtkruipend uit vernieling en verdwazing, op zoek naar een nieuw samenlevingsmodel. Een zoektocht die vaak leidde tot chaos, verbeeld en verwoord door dichters als Van Ostaijen en andere dadaïsten.

Antwerpen 2014. Het gaat wellicht te ver om te stellen dat ook onze maatschappij in zak en as zit, maar de recente oorlogen, sociale ongelijkheid, armoede en milieuverloedering ontkennen, zou kortzichtig zijn. Ook vandaag gaan mensen op zoek naar nieuwe vormen van samenleven, eerlijke handel en herverdeling van rijkdommen. Kleine groepen die van onderuit aan een nieuwe samenleving bouwen: LETs, stadsboerderijen, kangoeroewonen, autodelen, geweldloze communicatie. In de Arabische wereld komt het volk op straat om een beter leven te eisen. Hei Pasoep wil in deze tweedeling tussen hoop en wanhoop gaan staan. Onze CD “Boem Paukeslag” biedt een brede kijk op de wereld. Van Chili tot Bosnië. Het zoekt naar een evenwicht tussen aanklacht en bewondering. Boeren en helden. Soldaten en hun vrouwen. Milieuvervuiling en de droom van Persefone. Kosmopolitisch in de talen en volkeren die we bezingen. Zoals u het van ons gewoon bent.


Dwarsliggers (2012)

Dwarsliggers

Dwarsliggers Ja, wij zijn dwarsliggers.

Wij willen tegenwerken. Tegen de gekte van alledag zullen we obstakels opwerpen. Wie het leven alleen maar leuk wil vinden zullen we blijven ergeren. Want we blijven ons verzetten tegen passiviteit en gelatenheid. Overconsumptie zullen we belemmeren en tegen bekrompenheid obstructie bedrijven, om oppervlakkigheid te derangeren en te verhinderen dat mensen onwetend blijven.

We willen ophouden met haten, maar toch flink aanstoot geven om de vernietiging van onze aarde te bemoeilijken. We zullen het eigen belang temmen, want we hebben bezwaar tegen alles wat afgewogen wordt met economische of religieuze kortzichtigheid.

leder moet zichzelf kunnen zijn als uniek individu maar egoïsme zullen we deleten. Wie bang is zullen we lastig vallen, blijven storen, en vervelen met roepen om vrijheid. Want we weigeren ons te conformeren aan een wereld die alleen maar kan eindigen in een nachtmerrie. En dat in een tijd waarin we de droom kunnen realiseren van de beste dromen die er zijn. Want wij zijn geboren om te verbazen.

Hei Pasoep zingt Mistero Buffo (2010)

Hei Pasoep zingt Mistero Buffo

Hei Pasoep zingt Mistero Buffo De eerste opvoering van ‘Mistero Buffo’ in ons land, door de Internationale Nieuwe Scène, vond al bijna 40 jaar geleden plaats. En toch hebben deze liederen anno 2010 niets van hun actualiteit verloren ! De uitbuiting op het werk in zijn brutaalste vorm blijft bestaan al heeft ze zich vaak verplaatst naar verder af gelegen landen. Hier is de uitbuiting intussen veel verfijnder geworden.

De oorlog met al zijn nefaste gevolgen steekt voortdurend de kop op en vormt een constante bedreiging voor de wereld. De lente is uiteraard van alle tijden, zoals de liefde met zijn mooie en minder mooie kanten… En ook het optimisme, de humor, de opstand, het verzet, het geloof in een betere wereld zijn niet verdwenen!

Wij vonden het een boeiende uitdaging om met de zanggroep Hei Pasoep deze volksopera, die destijds één van onze inspiratiebronnen was om te beginnen zingen, in een nieuw kleedje te steken en opnieuw op CD te zetten. Zo dragen we er misschien een steentje toe bij om de dynamiek van toen in leven te houden ?

Hei Pasoep In De Roma (2007)

Hei Pasoep In De Roma In tijden van rechts, rechtser, rechtst en van Vlaams, Vlaamser, Vlaamst willen we met deze live-CD vanuit zaal De Roma in het multiculturele Borgerhout een signaal geven van solidariteit met de velen in ons land en in de wereld die dag in dag uit met meer dan luxeproblemen bezig moeten zijn...

De honderdkoppige zang- en muziekgroep Hei Pasoep bestond dan 30 jaar. De groep blijft dromen van een rechtvaardige samenleving en biedt een muzikaal antwoord op verzuring en onverdraagzaamheid. Na bijna 500 optredens in binnen- en buitenland kon ook zaal De Roma in Borgerhout niet ontbreken op het palmares. Deze CD is de registratie van de drie concerten die Hei Pasoep gaf in De Roma op 11, 12 en 13 mei 2007.

Hei Pasoep LIVE (2001) uitverkocht

Hei Pasoep Live Vijfentwintig jaar luid zingen tegen onrecht, oorlog,... maar ook over 't mooie van vreemde culturen.
Vijfentwintig jaar zingen en zwemmen tegen de stroom in. Levendig en levensecht: live - solidair en nog niet moe ! Een vijfde LP/CD van zanggroep Hei Pasoep!

Tijdens hun wekelijkse repetitie op zondagavond leerden de 'Heipasoepers' de afgelopen jaren zo’n 275 liederen. Zestien ervan vindt u op deze CD. Het meelevende publiek stond tijdens de opnames mee borg voor de kwaliteit en voor het doorgeven van de boodschap.

Ithaka (1998) in voorraad

Achtste eeuw voor onze tijdrekening Ithaka vaderland van Odysseus, de held die deelnam aan de jarenlange belegering van Troje. Na de val van de stad komt hij pas na tien jaar van omzwervingen en beproevingen weer thuis.

Aan het einde van het tweede millennium Verkrachte huizen, ontwortelde bewoners. Miljoenen mensen, uitgebuit voorbij de grenzen der verbeelding. Vluchtend in scheepjes op een oeverloze zee of op doortocht naar het verre avondland.

Alle Menschen (1994) uitverkocht

Alle Menschen "Laten we elk volk toelaten zijn eigen culturele expressie te behouden want de cultuur is het eigen kleed waarin wij ons van mens tot mens bewegen. Het is onze veiligheid en geborgenheid tegen een vreemde omgeving, maar het maakt ons ook vaardiger de wereld te verkennen.

Onze verschillen en onze even-waardigheid zullen de baas zijn van de wil tot vreedzaam samenleven met de kansen op verrijking die elke ontmoeting in deze mega- communicatiewereld biedt"

Uit de nevel (1988) uitverkocht

Uit de nevel willen we geraken. De nevel van bekrompenheid en kortzichtigheid die leidt tot vreemdelingenhaat en bewapeningswaanzin. Daarom zingen we volks-en strijdliederen uit de hele wereld en dragen we de volledige opbrengst van deze plaat over aan het VAKA

Hei Pasoep zingt tegen apartheid (1986) uitverkocht

Hei Pasoep zingt tegen apartheid kwam in 1986 tot stand, in samenwerking met de POR (Progressief Overleg Roosendaal) de winsten die uit de plaat voortkwamen werden geschonken aan het ANC (African National Congres)