Pad garoi rasli zvietocki
Voronez

Dit antifascistisch lied werd geschreven in de nazi concentratiekampen...

Pad garoi rasli zvietocki
naad gare rastiot pali
oh, moi milio nacek na frontie
oon vaiuiet dnie adin

Gdie mui snim mlinkim sidieli
naad nas dulul viecerok
oh, oon vsdachnul a ia silnieie
snaach pasliedni vieceroi

Pravadila ia milionka
oon pasciol fascistai bit
oh, naa prasccianie abisciala
aad navo ievo liubit

Pravadila ia milionka
oon uiehal daragoi
oh, oon mahal a mnie platocka
iaa adna pashla damoi

Aan de voet van de berg groeiden
de bloemen, maar nu de alsem
oh, mijn lief ging naar het front,
hij staat niet alleen in de strijd

Er waaide een lichte bries
daar waar we zaten,
oh, we keken elkaar innig aan
want het was onze laatste nacht

Ik wandelde met mijn lief, hij ver-
trok om tegen de fascisten te vechten
oh, bij het vertrek beloofde ik hem
voor altijd zijn lief te zullen zijn

Ik wandelde met mijn lief
en hij vertrok
oh, hij waaide lang met zijn zakdoek
toen ging ik alleen terug naar huis