Hei Pasoep, dat zijn wij ...zo repeteren wij ...en treden wij op ...
Klik voor meer info Klik voor meer info Klik voor meer info

Hei Pasoep situeert zich binnen de strijdcultuur. De groep zingt over vrede en ontwapening, racisme, werkloosheid en slechte arbeidsomstandigheden, vrouwen, vakbonden, milieu en andere situaties op vlak van macht en tegenmacht.

Hei Pasoep wil hiermee niet de "goede boodschap" verkondigen, noch zich vergelijken met groepen die aan politieke actie doen. Het koor vindt het echter belangrijk de strijdcultuur mee te verspreiden. Ze confronteert haar publiek met de idealen en de culturele eigenheid van volkeren in verdrukking.

Ook wil ze mensen kennis laten maken met de schoonheid van andere culturen en wordt getracht liederen van zowat heel de wereld te brengen. In de veertig jaar dat Hei Pasoep bestaat werden meer dan driehonderd liederen aangeleerd. Doorheen de jaren groeide de groep uit van een twintig- tot een honderdtwintigtal leden. Niet alleen het zangtalent nam gestaag toe, maar ook de muzikale begeleiding werd vervolledigd met fluit, basgitaar, mandoline, cyster, gitaren, violen, trompet, accordeon en percussie.

Mettertijd werd er gestreefd naar een betere muzikale kwaliteit. Waar in het begin de groep hoofdzakelijk aandacht schonk aan het strijdbaar karakter van de liederen en de optredens, wordt nu evenveel aandacht besteed aan de schoonheid van de liederen en de klankkleur van het vierstemmig koor.

Structuur

Ook binnen de eigen organisatie poogt Hei Pasoep zo weinig mogelijk macht te concentreren bij dezelfde personen, zodat iedereen die wil zijn inbreng kan hebben: liederen opzoeken, uitwerken en aanleren, instrumentale arrangementen uitschrijven en vertolken, bindteksten schrijven en lezen, optredens en vervoer afspreken en organiseren, lay-out verzorgen, de eigen professionele geluidsinstallatie opstellen en bedienen, administratie,...

Dit alles wordt gedaan door mensen van de groep die er de capaciteit en de creativiteit voor hebben en het engagement kunnen en willen opnemen. Een belangrijk accent legt Hei Pasoep in de eigen groep: ook al zijn er meer dan honderd leden, de sfeer blijft ontspannen en prettig.

Meedoen

Iedereen die graag zingt en zich thuis voelt is welkom bij Hei Pasoep,
lees de voorwaarden op de contact bladzijde...

Iza kunyatheli Africa mp3