ANTI OORLOGSPLATVORM IRAK

Nationale betoging zaterdag 15/02 te 14:00 uur
Neen aan de oorlog tegen Irak

Voor zaterdag 15 februari kan de afspraak doorgaan zoals

voorzien: 11.50 u aan Berchem station.

Zo kan iedereen tegen uiterlijk 13.00 u op de verzamelplaats zijn.

Ook degenen die op eigen kracht naar Brussel komen verwachten we tijdig op

de afspraakplaats. We treden op aan de start van de betoging op het

kruispunt van de koning Albert II-laan en de kleine ring. Kunnen de

instrumentisten zoals zondag afgesproken daar zijn om 12.45 u.

Zij die mee komen opstellen verwachten we om 10.45 u op de parking van de

E19 in RUMST. Of om 12.00 u ter plaatse.

Van zodra we opgesteld en klaar zijn kunnen we in de omgeving van het

vertrek al een en ander animeren.

Vermomming: donkere kleding met ergens 1 wit accent.

We verwachten jullie allen met al je VREDESLUST!

 Liedjes