OPTREDEN DIKSMUIDE "TEN VREDE" OPTREDEN 25 MEI DIKSMUIDE IN DE TENT

Vertrekuur bus 10:30 uur(Sorm), vertrek terug naar huis om 24:00 uur.

PROGRAMMA om 15:10 uur tot 16:00 uur

(updated 13 mei 2002)

Yaa Hinneh

Al Koleleh

Marigona

Bange blanke

Nkosi

Sur Atini

Te matamua

Oorlogsgeleerden

Mwana wa mama

Tiwrin Taggalt

(Chebba) of Sing our own song

L'estaca

No Gallo

BIS: Outafat (jebiledi)